Svetsning

NH3 Containeraggregat

Den kompletta containerlösningen!

För industriella applikationer
Livsmedelsindustrin
Processindustrin
Fjärrkyla
Värmepumpar
Kyla och is till idrottsanläggningar

Från 150 kW till 4 mW

Värmeåtervinning
Frekvensomformardrift för lägre energikostnader

Kan även tillverkas med andra köldmedier tex 404- 134

Utrustad med flexibelt PLC system
Fjärrstyrs
Automatisk oljeåterföring
Byggs med väl utprovade komponenter
Finns med värmeåtervinning via hetgasväxlare
Varje enhet skräddarsys
Låg driftkostnad, lång livslängd

Tillverkas i Norrköping, Sverige, enligt svensk kylnorm och PED
CE-märkt


Svetsning