Förfrågningsformulär kylaggregat

* Obligatoriska fält

Namn:*
Företagsnamn:*
Telefon:*
E-post:*
Media:
kW:
Förångning:
Kondensering:
Antal Komp:
Antal Frekvens dirft:
Styrskåp:
Kraftskåp:
PLC med program: Märke:
Styr Ö̈vrigt information:
Media Hetgas:
Tryckfall Hetgas:
Flöde Hetgas:
KB Media Procent
KB In
KB Ut
Flöde
Tryckfall
KM Media Procent
KM In
KM Ut
Flöde
Tryckfall
Alt:
KMK Omgivande temp kW
Evap Kondensor T-våt kW
Lyftkyld Kondensor Omg temp kW
Ö̈vriga önskemål: