SLS Ammoniak Vätskekylaggregat (Ammoniak aggregat)

Kylaggregat

Industriella applikationer

Livsmedelsindustri

Processindustri

Fjärrkyla

Värmepumpar

Kyla och is till idrottsanläggningar

Utrustade med flexibelt PLC styrsystem

Fjärrstyra / kontrollera / programerna

Driftsäkra skruvkompressorer

Semisvetsade plattvärmeväxlare

Minst en frekvensomriktare, övriga med mjukstart

Frekvensomriktardrift ger stora energibesparingar

Självcirkulerande miljövänligt NH3 ammoniak

Alt som komplett containerlösningar

Värmeåtervinning och hetgasväxlare som optioner

Varje enhet skräddarsys

Låg driftkostnad, lång livslängd

Tillverkas i Sverige enligt Svensk Kylnorm

PED 13445 / 13480

CE-Märkt

Kylaggregat med NH3

SLS Ammoniak Containervätskekylaggregat (Ammoniak aggregat)

Ammoniak aggregat

Industriella applikationer

Livsmedelsindustri

Processindustri

Fjärrkyla

Värmepumpar

Kyla och is till idrottsanläggningar

Ammoniak aggregat
NH3 Ammoniak

Utrustade med flexibelt PLC styrsystem

Fjärrstyra / kontrollera / programerna

Driftsäkra skruvkompressorer / Semisvetsade plattvärmeväxlare

Minst en frekvensomriktare, övriga med mjukstart. Frekvensomriktardrift ger stora energibesparingar

Självcirkulerande miljövänligt NH3 ammoniak

Värmeåtervinning och hetgasväxlare som optioner

Varje enhet skräddarsys

Låg driftkostnad, lång livslängd

Tillverkas i Sverige enligt Svensk Kylnorm PED 13445 / 13480

CE-Märkt


SLS VKA NH3

Typ Kyl
Effekt
-12°C
kW
Kond
Effekt
+39°C
kW
COP
+39°C
COP
+20°C
Motor
kW
+39°C
Aggr
kW
Input
Kompr
antal
Frekvens-
drift
antal
Varv
rpm
NH 3
kg
Längd
mm
Bredd
mm
Höjd
mm
Vikt
kg
VKA 511 164 187 2,59 4,74 75 64 1 0 2900 48 4500 2200 2650 4500
VKA 511 -F1 198 226 2,59 4,74 110 77 1 1 4500 48 2200 2650 5000 3500
VKA 611 192 219 2,69 4,89 90 72 1 0 2900 48 4500 2200 2650 4500
VKA 611-F1 232 265 2,69 4,89 132 87 1 1 3500 48 4500 2200 2650 5000
VKA 711 234 267 2,88 5,34 110 81 1 0 2900 48 4500 2200 2650 4500
VKA 711-F1 282 322 2,88 5,34 132 98 1 1 3500 48 4500 2200 2650 5000
VKA 811 281 320 3,09 5,14 110 91 1 0 2900 48 4500 2200 2650 4500
VKA 811-F1 339 386 3,09 5,14 160 110 1 1 3500 48 4500 2200 2650 5000
VKA 911 308 351 3,05 5,43 132 101 1 0 2900 48 4500 2200 2650 4500
VKA 911-F1 372 424 3,05 5,43 160 122 1 1 3500 48 4500 2200 2650 5000
VKA 512-F1 362 413 2,59 4,74 75-110 141 2 1 3500/2900 69 5500 2200 2650 6000
VKA 512-F2 369 452 2,59 4,74 110-110 154 2 2 3500 69 5500 2200 2650 6500
VKA 612-F1 424 452 2,59 4,89 90-132 159 2 1 3500/2900 69 5500 2200 2650 6000
VKA 612-F2 464 530 2,69 4,89 132-132 174 2 2 3500 69 5500 2200 2650 6500
VKA 712-F1 516 589 2,88 5,34 110-132 179 2 1 3500/2900 69 5500 2200 2650 6000
VKA 712-F2 564 644 2,88 5,34 132-132 196 2 2 3500 69 5500 2200 2650 6500
VKA 812-F1 620 706 3,09 5,14 110-160 201 2 1 3500/2900 69 5500 2200 2650 6000
VKA 812-F2 678 772 3,09 5,14 160-160 220 2 2 3500 69 5500 2200 2650 6500
VKA 912-F1 680 775 3,05 5,43 132-160 223 2 1 3500/2900 69 5500 2200 2650 6000
VKA 912-F2 744 848 3,05 5,43 160-160 244 2 2 3500 69 5500 2200 2650 6500
VKA 513-F1 528 660 2,59 4,74 75-75-110 205 3 1 3500/2900 89 7000 2200 2650 12000
VKA 613-F1 616 703 2,69 4,89 90-90-132 231 3 1 3500/2900 89 7000 2200 2650 12000
VKA 713-F1 750 858 2,88 5,34 110-110-132 260 3 1 3500/2900 89 7000 2200 2650 12000
VKA 813-F1 901 1126 3,09 5,14 110-110-160 292 3 1 3500/2900 89 7000 2200 2650 12500
VKA 913-F1 988 1126 3,05 5,43 132-132-160 324 3 1 3500/2900 89 7000 2200 2650 12500
VKA 514-F1 692 787 2,59 4,74 75-75-75-110 269 4 1 3500/2900 125 8000 2200 2850 13500
VKA 614-F1 808 922 2,69 4,89 90-90-90-132 303 4 1 3500/2900 125 8000 2200 2850 13500
VKA 714-F1 984 1125 2,88 5,34 10-110-110-13 341 4 1 3500/2900 125 8000 2200 2850 14000
VKA 814-F1 1182 1446 3,09 5,14 10-110-110-16 383 4 1 3500/2900 125 8000 2200 2850 14000
VKA 914-F1 1296 1477 3,05 5,43 32-132-132-16 425 4 1 3500/2900 125 8000 2200 2850 14000
VKA 914-F4 1488 1696 3,05 5,43 60-160-160-16 488 4 4 3500 145 8500 2200 2850 15000

Reservation för skrivfel. P.g.a. vidareutveckling kan produktblad komma att ändras utan föregående meddelande.

Tabell ovan är ett förslag, andra effekter till följd av andra förutsättningar/temperaturer ordnas på begäran.
Tillval och utrustning enligt kunds önskemål.
Pris på förfrågan.

Information Aggregat

Vätskeavskiljare.
Oljesamlare.
Oljeavskiljare med värmare och utkast på max 10 ppm.
Automatisk oljeåterföring.
Dubbla säkerhetsventiler med stålslangar kopplat till en ledning.
Manometrar på LT / HT och oljetryck.
Fylld med olja Mobil1 SHC 226.
Isolerad med cellgummi. Plåt och skum som tillval.
Termostatstyrd 3-vägsventil för oljetemperatur kompressorer.
Synglas i VA, fallrör och oljeåterföring.
Flottör.
Ventiler och armatur Danfoss.
Sugfilter och oljefilter.
Lackerad i önskad kulör.

Information Styrsystem PLC

PLC förberedd för modbus och fjärrstyrning
TFT pekskärm
Regulator på KB & KM. Begränsar när värden överskrider max/min
Trender i panelen.
Effektbrytare.
Börvärdesförskjutning. (Match is)
Summalarm. Externt start / stopp.
LT vakt.
HT vakt.
HT pressostat.
Tryckrörtemperatursgivare.
Oljetryckvaktsgivare.
Oljeflödesvaktsgivare.
Oljefiltervaktsgivare.
Oljetempvaktsgivare.
KB temperaturer in och ut
KM temperaturer in och ut